100. Якія гістарычныя даты павінны памятаць і шанаваць беларусы?


25 сакавіка
(1918 г.)
- Дзень Незалежнасці. У гэты дзень Трэцяя Устаўная грамата Рады Беларускае Народнае Рэспублікі абвясціла БНР незалежнаю і вольнаю дзяржаваю.

15 ліпеня
(1410 г.)
- Свята Грунвальду (Свята перамогі пад Дуброўнай) - дзень перамогі аб'яднанага войска Беларускай і Польскай дзяржаваў над крыжакамі.

6 жніўня
(1517 г.)
- Дзень друку - выданне ў Празе Францішкам Скарынам першае беларускае друкаванае кнігі.

25 жніўня
(1991 г.)
- Дзень Адрадження - наданне Дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі сілы канстытуцыйнага закону, аднаўленне незалежнае дзяржаўнасці.

8 верасня
(1514 г.)
- Свята Аршанскае перамогі, Дзень беларускай вайсковай славы. Беларускае войска ўшчэнт разбіла ўтрая большае войска Маскоўшчыны і на пеўны час спыніла расейскую агрэсію на Беларусь.

27 лістапада
(1920 г.)
- Дзень Слуцкага збройнага чыну (Дзень Герояў). У гэты дзень пачаў баявыя дзеянні супраць бальшавіцкага войска Першы Слуцкі полк Беларускае Народнае Рэспублікі.

Вінцук Вячорка

[previous] [up]

Гэта старонка зьяўляецца часткай
"Віртуальнага гіда па Беларусі" -
сумеснага праекта беларускіх студэнтаў і навукоўцаў з розных краін сьвету

© 1997 "ВГ"